Enzyme Experiment

Today we did an experiment about the affect of temperature on enzymes. By this experiment we learned that;

At very low temperatures (below 4°C), enzymes are inactive.

Each enzyme has an optimum (37°C) temperature that they are most active.

When …

Dijital Vatandaşlık

Dijital Vatandaşlık Nedir?

Bir toplumu oluşturan bireylerin yani vatandaşların, ait oldukları toplumdaki vatandaşlık sorumluluklarını yerine getirme, hak ve fırsatlarını kullanma ve günlük yaşamlarını devam ettirmeye dijital vatandaşlık denir. Dijital vatandaşlık teknolojiyi etik ve uygun davranışlarda kullanmayı içerir. Dijital vatandaş, teknolojiyi …